Tư vấn dịch vụ

Mẫu đơn đăng ký tư vấn

Server Đăng ký tư vấn

Server

Máy chủ vật lý có tài nguyên hoàn toàn độc lập và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ hơn, phù hợp với đối tượng có nhu cầu sử dụng máy chủ riêng biệt, phục vụ các trang web có lưu lượng và lượng dữ liệu lớn, người dùng có khả năng tự quản lý cao. Việt Đài cung cấp không gian lưu trữ FTP miễn phí dễ dàng sao lưu dữ liệu trang web.
(Được chọn nhiều ô)
Liên lạc với chúng tôi theo số +886 2 4499 343 bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ