Quét lỗ hổng bảo mật

Quét lỗ hổng bảo mật là gì?

Quét lỗ hổng bảo mật (Vulnerability scanner) có thể đánh giá hệ thống máy tính, mạng an toàn có lỗ hổng bảo mật không, đồng thời cung cấp báo cáo phân tích kết quả sau khi quét và đề xuất phương án cải tiến. Giúp khách hàng có thể sớm phát hiện và sửa chữa các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn của website.

Chi phí dịch vụ Quét lỗ hổng bảo mật

US$333.33/website

7 ngày giao báo cáo!

 

Sử dụng tính năng Quét lỗ hổng bảo mật ngay bây giờ để tìm các rủi ro tiềm ẩn trên trang web của bạn

 

✔ Được các đơn vị chính phủ và doanh nghiệp lớn tin dùng, cung cấp nhiều báo cáo đủ tiêu chuẩn như PCI DSS, OWASP Top 10, ISO 27001.

✔ Hỗ trợ phát hiện các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection, XSS, XXE và hơn 4.500 mục kiểm tra khác.

✔ Vulnerability Scanner cũng có thể phát hiện các lỗ hổng ứng dụng như WordPress, Joomla, Drupal và ưu tiên các vấn đề có rủi ro cao để bảo mật tốt hơn.

Quét Lỗ Hổng Bảo Mật – Dịch Vụ Dò Quét Uy Tín | Việt Đài
 

Miễn phí quét lại lần 2 - Cung cấp dịch vụ quét lỗ hổng bảo mật Vulnerability Scanner toàn diện nhất

Bảo mật trang web của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng đối với Việt Đài, Việt Đài tập trung giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả. Khai thác tối đa dịch vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

 
 
Miễn phí quét lại lần 2 - Cung cấp dịch vụ quét lỗ hổng bảo mật Vulnerability Scanner toàn diện nhất | Việt Đài

Dịch vụ quét lại lần 2

Chúng tôi cung cấp dịch vụ scan lần 2 để xác nhận và khắc phục sự cố.

Đăng ký dịch vụ Quét lỗ hổng bảo mật, tặng thêm 1 lần quét miễn phí

Việt Đài sẽ cung cấp kết quả quét hoàn hảo sau khi chúng tôi xác nhận rằng các vấn đề đã được khắc phục. Việt Đài nói “Không” với báo cáo đầy lỗi!

Khi mua dịch vụ quét lỗ hổng bảo mật, trong vòng 14 ngày sẽ được quét lại miễn phí

Đăng ký

Quét lỗ hổng bảo mật - Cung cấp tài liệu | Việt Đài
Cung cấp tài liệu
Quét lỗ hổng bảo mật - Quét lỗ hổng bảo mật | Việt Đài
Quét lỗ hổng bảo mật
Quét lỗ hổng bảo mật - Báo cáo sau khi quét | Việt Đài
Báo cáo sau khi quét
Quét lỗ hổng bảo mật - Khắc phục sự cố | Việt Đài
Khắc phục sự cố
Quét lỗ hổng bảo mật - Quét lại miễn phí lần 2 trong vòng 14 ngày | Việt Đài
Quét lại miễn phí lần 2 trong vòng 14 ngày
 
 

Quét lỗ hổng bảo mật giữ cho trang web của bạn luôn an toàn và bảo mật

Quét lỗ hổng bảo mật trước khi trực tuyến

Quét lỗ hổng bảo mật giữ cho trang web của bạn luôn an toàn và bảo mật | Việt Đài

Kiểm tra ứng dụng có liên quan để tìm lỗ hổng bảo mật trước, Tăng cường bảo mật của hệ thống và giảm thiểu khả năng rò rỉ dữ liệu.

Quét lỗ hổng bảo mật thường xuyên

Quét lỗ hổng bảo mật trước khi trực tuyến & Quét lỗ hổng bảo mật thường xuyên | Việt Đài

Kiểm tra trang web có các lỗ hổng tiềm ẩn hay không, nếu chương trình đã được sửa đổi và được cập nhật, sẽ cũng đảm bảo rằng không có lỗ hổng bảo mật thông tin mới nào được tạo ra.

 
Quét lỗ hổng bảo mật - Ngăn chặn đánh cắp cơ sở dữ liệu | Việt Đài
Ngăn chặn đánh cắp cơ sở dữ liệu
Quét lỗ hổng bảo mật - Phát hiện lỗi chương trình của trang web | Việt Đài
Phát hiện lỗi chương trình của trang web
Quét lỗ hổng bảo mật - Kiểm tra kết nối trang web an toàn | Việt Đài
Kiểm tra kết nối trang web an toàn
Quét lỗ hổng bảo mật - Xác minh hệ thống phòng thủ an toàn an ninh thông tin | Việt Đài
Xác minh hệ thống phòng thủ an toàn an ninh thông tin
Quét lỗ hổng bảo mật - Báo cáo kiểm tra sự phù hợp | Việt Đài
Báo cáo kiểm tra hợp lệ

Chú ý

Để tránh bị nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ xem là cuộc tấn công trong quá trình quét lỗ hổng và bị chặn IP, vui lòng thông báo cho nhà cung cấp Hosting trước khi thực hiện quét lỗ hổng bảo mật.
Vui lòng gửi email đến support@twnoc.net, nếu khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng gửi email đến sales@twnoc.net