Mua tên mền

Mua tên miền

❶. Tìm kiếm tên miền

Tại website Việt Đại, chọn đăng ký tên miền, nhập tên miền bạn muốn đăng ký và kiểm tra trạng thái tên miền để tiến hành đăng ký.

Mua tên mền | Việt Đài
 

. Kiểm tra trạng thái tên miền cần đăng ký

Trạng thái tên miền được hiển thị, nếu kết quả tìm kiếm đều là màu đỏ, nghĩa là tên miền đã được người khác đăng ký, bạn có thể nhấp vào "Clear Selection and Go Back" để tiếp tục kiểm tra tên miền khác.

Kiểm tra trạng thái tên miền cần đăng ký | Việt Đài
 

❸. Chọn tên miền có thể đăng ký

Các tên miền có trạng thái hiển thị màu xanh "Có thể đăng ký", có nghĩa là website đó có thể được đăng ký. Vui lòng kiểm tra tên miền cần đăng ký và chọn thời gian cần đăng ký. Việt Đài cung cấp thời hạn đăng ký tên miền ít nhất là 1 năm và tối đa là 10 năm, sau đó nhấp vào "Chuyển đến giỏ hàng" bên dưới và tiếp tục các bước đăng ký tên miền.

Chọn tên miền có thể đăng ký | Việt Đài
 

. Cài đặt tên miền - cung cấp DNS miễn phí

Nếu bạn không có sẵn dịch vụ DNS, khi đăng ký tên miền có thể chọn sử dụng dịch vụ DNS miễn phí do Việt Đài cung cấp. Nếu bạn đã có sẵn quản lý DNS, bạn có thể nhập thông tin Nameservers, sau đó nhấp vào "Tiếp tục" (Continue).

Cài đặt tên miền - cung cấp DNS miễn phí | Việt Đài
 

. Xác nhận thông tin tên miền

Kiểm tra tên miền, thời hạn đăng ký, tiến hành thành toán. Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản, có thể chọn đăng nhập ở bước thanh toán hoặc điền thông tin nếu bạn là khách hàng mới. Nhập mã giảm giá nếu có trước khi chọn “Thanh toán".

Xác nhận thông tin tên miền | Việt Đài
 

. Thanh toán hoàn thành đăng ký tên miền

Sau khi hoàn tất đăng ký tên miền, bạn sẽ nhận xác nhận đơn hàng (order confirmation) và thông báo hoàn thành thanh toán qua email.

Thanh toán hoàn thành đăng ký tên miền | Việt Đài
 

Đăng ký subdomain miễn phí

Khi đăng ký bất kỳ giải pháp Web Hosting của Việt Đài đều có thể sử dụng subdomain miễn phí!

. Đăng ký Web Hosting

Đăng ký giải pháp Web Hosting, và nhấp vào "Đăng ký subdomain miễn phí" (Free subdomain).

Đăng ký Web Hosting | Việt Đài
 

. Điền tên miền phụ

Chọn "Sử dụng tên miền phụ miễn phí do Yuan-Jhen Info cung cấp", điền tên miền phụ bạn muốn và chọn "Tiếp tục".

Đăng ký subdomain miễn phí | Việt Đài
 

❸. Chọn chu kỳ thanh toán Web Hosting

Chọn "Thời hạn thanh toán" của dịch vụ lưu trữ web, xác nhận giải pháp hosting và chi phí trong "Tổng hóa đơn" và chọn "Tiếp tục".

Chọn chu kỳ thanh toán Web Hosting | Việt Đài
 

. Xác nhận giải pháp Web Hosting và tên miền miễn phí

Xác nhận giải pháp Web Hosting, chu kỳ thanh toán, tên miền chính xác, điền thông tin đăng nhập hoặc đăng ký thông tin nếu bạn là khách hàng mới. Bạn có thể sử dụng mã khuyến mãi (nếu có), sau đó chọn vào "Thanh toán".

Xác nhận giải pháp Web Hosting và tên miền miễn phí | Việt Đài
 

. Thanh toán và hoàn thành đăng ký Web Hosting

Chọn link thanh toán trong Xác nhận đơn hàng được gửi tới email của bạn và tiến hành thanh toán.

Thanh toán và hoàn thành đăng ký Web Hosting | Việt Đài