Kiểm tra và đăng ký tên miền

Kiểm tra tên miền

Tên miền (Domain Name), đường dẫn hoặc địa chỉ của website hoạt động trên internet, thay cho IP của website cho phép khách hàng tìm thấy website của bạn thông qua một tên miền đơn giản và dễ nhớ, cải thiện tính bảo mật của website! Khi đăng ký tên miền cần điền vào đơn đăng ký thông tin, kiểm tra tên miền trước khi đăng ký miền. Bài viết này sử dụng tên miền .tw để làm ví dụ:

 
kiểm tra và đăng ký tên miền | Việt Đài

Kiểm tra và đăng ký tên miền - Thông tin Whois mặc định

1. Vui lòng đăng nhập vào Quản lý dịch vụ tại Việt Đài sau khi nhận được hóa đơn đăng ký tên miền (Trước khi thanh toán). Chọn “Tên miền", chọn "Default Whois Information” (Thông tin Whois mặc định), tiến hành điền thông tin tên miền và kiểm tra tên miền.

kiểm tra và đăng ký tên miền - Thông tin Whois mặc định | Việt Đài
 

2. Vui lòng điền các thông tin cơ bản của đơn vị (người) đăng ký tên miền, chú ý mỗi hàng thông tin đều bắt buộc điền, chọn “Lưu thay đổi" và tiến hành thanh toán hóa đơn.

Chú ý: Việc kiểm tra tên miền sau này sẽ dựa vào các thông tin này, vui lòng xác nhận thông tin đăng ký tên miền là chính xác.

Tên miền chỉ đăng ký thành công khi điền đầy đủ thông tin, nếu thông tin điền sai dẫn đến sau này không thể chuyển nhượng, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm, Việt Đài sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

 
kiểm tra và đăng ký tên miền - Thông tin Whois mặc định | Việt Đài