Thanh toán

 

1

ATM / Chuyển khoản ngân hàng

 

Vui lòng nhấp vào liên kết thanh toán trong thư thông báo thanh toán hóa đơn để đăng nhập vào hệ thống thanh toán trực tuyến.

 Chọn thanh toán qua ATM, hệ thống sẽ hiển thị tài khoản để tiến hành thanh toán.

 Tài khoản được giới hạn thanh toán 1 lần và sẽ tự động được ghi trong vòng 1 giờ.

2

Thẻ VISA, thẻ tín dụng

 

 Quy trình quẹt thẻ sẽ do ngân hàng KGI Commercial Bank và PAYUNI đảm nhận, Việt Đài không lưu giữ thông tin thẻ của khách hàng.

 Nhấp vào liên kết thanh toán trong thư thông báo thanh toán hóa đơn để vào hệ thống thanh toán trực tuyến, tiến hành thanh toán qua thẻ VISA hoặc thẻ tín dụng.

 Hỗ trợ thẻ VISA, Master, JCB, UnionPay

3

Cửa hàng tiện lợi (chỉ dành cho khách hàng tại Đài Loan)

 

 Hỗ trợ thanh toán hóa đơn qua iBon, Life-ET, Famiport, OK-GO. Phí chuyển tiền NT$ 28 cho một lần thanh toán.

 Vui lòng nhấp vào liên kết trong thư thông báo thanh toán hóa đơn để lấy mã thanh toán, in hóa đơn và tiến hành thanh toán.